HAMSTER

Guldhamster eller dvärghamster?

DVÄRGKANIN

Inne- eller utekanin?

MARSVIN

Marsvin vill ha en kompis.

GERBIL

Gerbilen är ett grävande djur.

RÅTTA 

Tamråttor är intelligenta och sociala djur.

MUS

Nyfikna och sällskapssökande djur.