Att starta och underhålla ett akvarium

Hur städar man ett akvarium? Hur stort ska akvariet vara? Alla dina frågor svarar vi på nedan!

Akvariet

Created with Sketch.

Akvarium kommer i flera olika storlekar och former, runda, kvadratiska, 6- eller 8-kantigt, välvda rutor och vad mer fantasin kan komma på. Välj ett akvarium som passar er och den tilltänkta platsen i hemmet. 


Tänk på:

  • Det ska stå på en jämn och stadig yta, som fördelar vikten på akvariet. Ett ojämnt underlag sätter högre tryck på delar av akvariet och kan leda till att det spricker.


  • Ett akvarium bör inte stå så att solen lyser ner i det. Det kan skapa oönskad tillväxt av alger och en för stor temperaturväxling under dygnet.

 

Storlek på akvariet

Storleken av ett akvarium finns från någon liter till tusentals-liter. Att tänka på är att ha ett akvarium, som storleksmässigt lämpar sig utifrån fiskarternas storlek, antal och beteende. Kan till exempel vara vattenvolym, längd, djup eller höjd.

Vattenvolymen i ett akvarium bör inte vara mindre än 40 liter om du vill ha fiskar i det, det finns däremot ingen övre gräns i volym. I ett mindre akvarium kan man ha till exempel små räkor och fina växter.

Akvariet ska innehålla bottenmaterial och inredning som motsvarar det som finns i fiskartens naturliga biotop. För att säkerställa en trygg miljö för fiskarna måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddat. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd om det behövs, utifrån fiskarnas beteende och behov.


Generellt är ett större akvarium, enklare att få en bra balans i och därmed mindre skötsel.

I ett mindre akvarium svänger/ändras vattenvärdena snabbare då vattenvolymen är mindre, tex. PH-värde, Nitrit osv. Vid en större vattenvolym sker svängningarna långsammare och du som skötare har mer tid på dig att upptäcka samt åtgärda eventuella svängningar.

 

Klotformade akvarier

Grundregeln är att fiskar inte får hållas i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, täcksida, syresättning och inredning i dessa.


Om du redan har funderat på vilka arter du vill ha i ditt akvarium är det viktigt att du läser på om dessa fiskar, eller frågar i någon av våra butiker vad dessa fiskar kräver.

Att installera ditt akvarium

Created with Sketch.

Hur gör man för att installera ditt nya akvarium? Följ vår guide!

1. Montera bakgrunden på akvariet, beroende på modell monteras bakgrunden antingen på insidan, tex Back to Nature bakgrunder eller på utsidan, en bakgrundsplanch. Det finns särskilt lim att fästa bakgrunden med.

2. Kontrollera att akvariemöbeln står vågrätt genom att använda ett vattenpass. Lägg ut underlagsmattan för att ta bort små imperfekter. Är underlaget skevt/lutar åt olika håll, skapas spänningar på grund av vikten i akvariet och glaset kan spricka. Vid större akvarium är detta extremt viktigt.

3. Skölj och rengör bottensubstratet för att minimera onödiga små partiklar i vattnet. Bottensubstratet består oftast av grus eller sand. Om växter ska användas bör det vara minst 4cm djupt. Detta för att växterna inte ska flyta runt.

4. Montera pump, filter och doppvärmare enligt deras respektive bruksanvisningar. Dessa kan komma att behöva justeras lite höjdmässigt efter fyllning av vatten i akvariet.

5. Plantera de akvatiska växterna, plocka bort krukan, ta bort luddet, skölj dem i ljummet vatten. Var rädd om rötterna. Använd med fördel en planteringstång eller längre pincett.

6. Skölj och rengör övriga dekorationsdetaljer och placera i akvariet. Tänk på att rötter kan flyta i början och kan behöva allt från enstaka dag till någon vecka på sig att sjunka.

7. Fyll på med vatten. Ett tips är att lägga en tallrik på botten, så vattnet stutsar på den och fördelar trycket som uppstår. Det gör att bottensubstratet inte virvlar runt lika mycket och smutsar ner vattnet. Stanna 1-3 centimeter från akvariets topp. Slå på akvariefilter, doppvärmare och belysning.

8. Låt allting stå till temperaturen når önskat nivå, utifrån tänka akvarieinvånare. Oftast mellan 24-26 grader. Här kan det med fördel tillsättas startbakterier, vattenberedningsmedel samt växtnäring.

9. Låt nu allting stå i minst 72 timmar, så partiklarna i vattnet hinner lägga sig, temperaturen hinner bli stabil och gett medlen en chans att verka. 

10. Bra jobbat! Nu kan du köpa dina fiskar!

Syresättning

Created with Sketch.

Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan. Ytrörelse är därför väldigt viktigt. Att ha en syresten i akvariet hjälper till, men det är inte bubblorna i vattnet, utan när de spricker på ytan och skapar rörelse på vattnet, som ger syresättningen. 

Det filtersystem som du har i akvariet erbjuder oftast fullgod syresättning. Det finns vissa fiskarter som kräver mer syresättning och då är luftpump och syresten ett bra komplement. 

Städning av akvariet

Created with Sketch.

För att dina fiskar ska må bra är det viktigt att du städar akvariet regelbundet. Akvariet blir snabbt nedsmutsat av avföring och gammal mat. Ett mindre akvarium blir snabbare smutsigt på grund av den begränsade vattenmängden. Innan du börjar städa bör du koppla ur all elektronik. 

 

Gör så här:

  • Ta bort alger på glasets insida med en algskrapa, särskild rengöringssvamp eller en algmagnet. Var försiktig så att du inte repar glaset. Algskrapor med rakblad kan skada silikonet vilket gör att akvariet börjar läcka så var försiktig i hörnen och längs kanterna.


  • Ta bort döda växtdelar.

 

  • Vissa innerfilter och ytterfilter har komponenter som bör bytas regelbundet, kontrollera föreskriften av just din produkt.


  • Rengör sedan bottensubstratet med en bottensug (kallas även slamsug eller slamhävert). Vid behov ca 6 ggr per år.


  • Torka utsidan med en fuktig trasa och eftertorka med en torr så försvinner eventuella kalkfläckar. Undvik fönsterputs och aerosoler då det lätt kan hamna i akvariet.

Inredning & tillbehör

Created with Sketch.

Akvariet ska innehålla bottenmaterial och inredning som motsvarar det som finns i fiskartens naturliga biotop. För att säkerställa en trygg miljö för fiskarna måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddat. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd om det behövs, utifrån fiskarnas beteende och behov.


Tvätta grus/sand och eventuella rötter i kallt vatten innan du börjar inreda akvariet. Ca 5-7 cm med grus i botten är en bra början. Installera pump och värmare på en kortsidan i akvariet men starta ingen elektronik innan akvariet är vattenfyllt. Använd alltid kallt vatten när du fyller akvariet då varmt vatten kan innehålla oönskade bakterier. Ett tips är placera en tallrik i botten där vattnet fylls på så blir det inte gropar i gruset. 

Växter

Created with Sketch.